KurvKurv
0
0,00 kr
Menu
Søk etter produkt, merke eller kategori
 
Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på www.boligla.no og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
 

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av ProSleep ApS, Mosegårdsvej 5, 8670 Låsby, 38759906 («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Norsk selskapsinformasjon:
Boligla
c/o TIMEVAT AS
Postboks 11, Alnabru
0614 OSLO
927042614
TIMEVAT AS
kundeservice@boligla.no


Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


Told

Som bedrift er vi ansvarlige for fortolling av kundens bestilling, så det er ingen ekstra regning for kunden for toll. Betalingen er som betalt når bestillingen er lagt inn.


Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmetoder på www.boligla.no:

Kortbetaling
Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Swedbank. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA, VISA Electron, MasterCard, JCB.

Vipps
Vi tilbyr betaling via Vipps, som er et norsk selskap som tilbyr betalings-, og ID-løsninger. For å bruke tjenesten kreves det at du laster ned appen og lager en konto, hvilket også krever at du har et norsk telefonnummer. Dermed kan du enkelt benytte deg av betalingsløsning, som både er rask og enkel. For mer informasjon, gå til www.vipps.no.

B2B-kunder: Siden vi er en liten bedrift, har vi foreløpig ikke mulighet til å opprette fakturabetalinger for bedrifter. Dette er noe vi jobber med slik at vi på sikt kan tilby denne løsningen. Vi kan imidlertid enkelt behandle bestillingen din, som bare må betales direkte med kredittkort.
 

Levering

Din bestilling leveres med PostNord til valgt hentested/pakkeboks eller med PostNord hjemlevering. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya.

Leveringstid
Vår normale leveringstid er 4-6 hverdager etter at din ordre har blitt sendt (Forvent lengre leveringstid nord for Trondheim). På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall på produktsiden, i handlekurven og i kassen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Fraktkostnad
En fraktkostnad på 79 kr tilkommer på alle bestillinger (under 800 kr). På bestillinger over 800 kr er frakten gratis til hentested/pakkeboks.


Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse ber vi deg kontakte kundeservice på kundeservice@boligla.no. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har hendt en feil så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vara betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
Boligla er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på kundeservice@boligla.no. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.


Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 90 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

- Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

- Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
Før en eventuell retur skal du alltid ta kontakt med vår kundeservice for å varsle om og avtale returen.

Du kan ikke benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting hos på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 99 kr.

Som kunde er du selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at du sender varene i sin originalemballasje.

Vær oppmerksom på at vi ikke tar imot pakker uten omdeling (dvs. utenom våre åpningstider), pakker sendt til hentesteder/pakkeshops eller pakker sendt per etterkrav.

Det er ikke mulig å returnere spesiallagde produkter som er spesielt laget til en ordre. Dette innebærer for eksempel modifiserte produkter, eller produkter som er bestilt etter spesifikke etterspurte mål, f.eks bordduker.

Bytte
Vi tilbyr ikke direkte bytter. Hvis du ønsker å bytte en vare så skal den uønskede varen returneres, og deretter skal den ønskede varen bestilles på nytt.

Returadresse
Boligla
Mosegårdsvej 5
8670 Låsby, Danmark


Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må̊ kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Om du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på kundeservice@boligla.no, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.


Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter
Ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr
ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
 

Personvernprinsipper

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du handler på Boligla.no, og vi prioriterer datasikkerhet og konfidensialitet. I det følgende forklarer vi hvordan vi bruker personopplysningene du legger igjen og/eller oppgir når du besøker Boligla.no.

1.    Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon
Prosleep Aps
Mosegårdsvej 5
8670 Låsby, Danmark
CVR-nr. 38759906

Hvis du har spørgsmål om personvernprinsippene, er du velkommen til å kontakte oss på e-post kundeservice@boligla.no.

2. Innsamling av personopplysninger
Generelt sett
Personopplysninger er alle typer informasjon som til en viss grad kan tilskrives deg. Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn og behandler en rekke slike opplysninger. Dette skjer for eksempel når du får tilgang til innhold, melder deg inn i kundeklubben vår, deltar i konkurranser eller foretar kjøp via nettstedet.
Vi samler inn og behandler typisk følgende typer informasjon: En unik ID og teknisk informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plassering og hvilke sider du klikker på. I den utstrekning du samtykker til dette og selv oppgir opplysningene, behandler vi også Navn, telefonnummer, e-post, adresse, valgt leveringssted og betalingsinformasjon. Dette vil typisk være i forbindelse med innmelding i kundeklubb eller kjøp.

Sikkerhet og konfidensialitet
Vi behandler personopplysningene dine sikkert og konfidensielt i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder personvernforordningen og den danske databeskyttelsesloven. Opplysningene dine vil kun bli brukt til det formålet de ble samlet inn for, og vil bli slettet når dette formålet er oppfylt eller ikke lenger er relevant.
Vi vil bare bruke e-postadressen din som en del av oppfyllelsen av bestillingen din og for å fullføre gjennomgangen av de kjøpte produktene. Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev eller medlemstilbud, krever dette særskilt samtykke fra deg.
Vi vil ikke bruke telefonnummeret ditt til å kontakte deg i salgsøyemed. Du vil kun bli kontaktet per telefon hvis det oppstår problemer med bestillingen din og/eller for å varsle deg om leveransen.
Prosleep overfører kun personopplysningene dine til relevante transportører i forbindelse med levering av varene dine. 
Vi lagrer bare personopplysningene dine i den perioden det er nødvendig og for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Perioden avhenger av typen personopplysninger og årsaken til at vi opprinnelig samlet inn personopplysningene dine. Vi gjennomgår regelmessig perioden vi lagrer opplysningene dine, og vurderer årsaken til at vi lagrer personopplysningene dine og det rettslige grunnlaget.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.


Kjøpsvilkår er sist oppdatert 01.03.2024
Kreditkort
Levering
Gratis frakt på kjøp over 800,-
Delbetaling
Betalingsalternativer VISA · Mastercard · Vipps
Retur
Full returrett i 90 dager
Anmeldelser
Leveranse 4-6 virkedager
kundeservice
E-mail kundeservice@boligla.no